BlockB『TOY』ティザーM/V動画

BlockB『TOY』ティザーM/V動画
BlockB、新曲『TOY』のティザーミュージックビデオを公開。