BOYFRIEND、『I Miss You』フルM/V動画

BOYFRIEND、『I Miss You』フルM/V動画
BOYFRIEND、新曲『I Miss You』のミュージックビデオを公開。