BOYFRIEND『I YAH』フルM/V動画

BOYFRIEND『I YAH』フルM/V動画
BOYFRIENDが、1stリパッケージアルバムの『I YAH』ミュージックビデオを公開。