BTOB、『MOVIE』ティザーM/V動画

BTOB、『MOVIE』ティザーM/V動画
BTOB、新曲『MOVIE』のティザーミュージックビデオを公開。