DAY6、『How Can I Say』フルM/V動画

DAY6、『How Can I Say』フルM/V動画
DAY6、新曲『How Can I Say』のミュージックビデオを公開。