HOTSHOT 『I’m a HOTSHOT』フルM/V動画

HOTSHOT 『I’m a HOTSHOT』フルM/V動画
HOTSHOTが、新曲『I’m a HOTSHOT』のミュージックビデオを公開。