iKONのBOBBY 『I LOVE YOU』フルM/V動画

iKONのBOBBY 『I LOVE YOU』フルM/V動画
iKONのBOBBY ソロ曲『I LOVE YOU』のミュージックビデオを公開。