ZPZG デビュー曲『Go crazy』ティザーM/V動画

ZPZG デビュー曲『Go crazy』ティザーM/V動画
新人男性グループZPZGが、デビュー曲『Go crazy』のティザーミュージックビデオを公開。