Crayon Pop『Bar Bar Bar』フルM/V動画

Crayon Pop『Bar Bar Bar』フルM/V動画
Crayon Pop、『Bar Bar Bar』のミュージックビデオを公開。