VIXX 『Girls, why?』フルM/V動画

VIXX 『Girls, why?』フルM/V動画
VIXX、新曲『Girls、 why?』(with OKDAL)のミュージックビデオを公開。